HOME / OFERTA
Dostarczamy profesjonalne systemy oczyszczania i uzdatniania
wody dla gospodarstw domowych oraz stacji przemysłowych.
ReferencjeGaleriaKontakt

Atesty, Certfikaty:

• Sprawdź atesty i certyfikaty na filtry, które sprzedajemy. Kupuj tylko u nas, autoryzowanego dystrybutora.NOWOŚĆ:

• Oferowany przez nas aparat do odwróconej osmozy RO MERLIN to nowość w membranowej technologii uzdatniania wody.Aktualne promocje:

• Oferujemy w atrakcyjnych cenach zmiękczacze wody typu HSOB/46/L *
• Nowe, niższe ceny na zakup filtrów laboratoryjnych - bezprądowych destylarek wody *
* oferta ważna do wyczerpania zapasów


Dofinansowanie:


Istnieje możliwość dofinansowania przez Bank Ochrony Środowiska zakupionych w naszej Firmie produktów. Bank dofinansowuje m.in. rewelacyjne, biologiczne oczyszczalnie ścieków. Zadzwoń do nas i zapytaj o szczegóły.

Zgodność z U.E.


Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają atesty zgodne z wymaganiami U.E.

Popularne hasła:

domowe filtry do wody odwrócona osmoza mineralizatory dystrybutory wody filtry węglowe dezynfekcja UV demineralizacja ZMIĘKCZANIE WODY biologiczne oczyszczalnie ścieków

nasza oferta dla przemysłu i firm

Urządzenia do filtracji wody

 

Seryjnie produkowane i dostarczane przez firmę Aquafilter - USA urządzenia do filtracji wody wykonane są z tworzyw sztucznych, odpornych na korozję. W zależności od złoża filtrującego, stosownie do potrzeb , urządzenia mogą pracować jako:

# odżelaziacze ze złożem MAGNO-FILT

# odmanganiacze-odżelaziacze ze złożem HYDROLIT Mn

# filtry do usuwania substancji koloidalnych ze złożem HYDROANTRACYT

Przepływ wody w czasie pracy: z góry na dół. Zbiorniki ciśnieniowe stacji (Structural) wykonane są z tworzywa poliestrowego Gfk wzmocnionego włóknem szklanym i żywicą epoksydową. Dostarczane są wraz z certyfikatami UDT próby ciśnieniowej.

Ciśnienie robocze: Najniższe ciśnienie przed stacja podczas pracy (przy przepływie nominalnym) powinno wynosić 3 bary. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 6 barów.
Temperatura robocza:
Temperatura ta powinna zawierać się w przedziale od 10 - 45 °C. Dla temperatury w zakresie do 60 °C możemy dostarczyć stację w wykonaniu specjalnym. Jakość wody surowej: Przed filtrami należy zastosować wstępne filtry mechaniczne w celu usunięcia zawiesin.
Jakość wody przefiltrowanej: Przy zawartości żelaza i manganu poniżej 2 mg/l, bez napowietrzania, można osiągnąć resztkowe ilości żelaza 0,1 mg/l, a manganu 0,05 mg/l.
Wydajność: Wydajność zależy od przyjętej prędkości przepływu wody przezbiornik. Dla węgla aktywnego max. prędkość wynosi 10-12 (17)m/h, dla pozostałych złóż wg załączonych kart katalogowych. Filtrację bez napowietrzania w naszych zamkniętych zbiornikach można stosować dla zawartości żelaza i manganu do 2mg/l (lepiej jednak napowietrzać). Urządzenie może pracować z dowolnie mniejsza, od maksymalnej, wydajnością. Ważne tutaj jest zachowanie minimalnego ciśnienia na zasilaniu.
Zasilanie elektryczne: Należy przewidzieć 1 gniazdko 220V (alternatywnie 24V). Pobór mocy max. 70 Watt.

MAGNO-FILT jest to uniwersalny materiał filtracyjny o stabilnym uziarnieniu. MAGNO-FILT wykonany jest zgodnie z norma DIN 2000, można stosować go do wody pitnej. MAGNO-FILT może być stosowany samodzielnie lub z dodatkiem środków utleniających lub absorbujących w celu: - filtracji wody studziennej, źródlanej powierzchniowej, - filtracji wody skoagulowanej, - filtracji w połączeniu z odżelazianiem i odmanganianiem - filtracji wody obiegowej - filtracji wody po dekarbonizacji - filtracji wody kotłowej o wysokiej temperaturze i alkaliczności - filtracji wody basenowej.
Szczególne wskazania stosowania. Lekka alkaliczność powierzchni ziarna działa korzystnie na odżelazianie i odmanganianie. Kompleksowo związane żelazo, mangan i obecność koloidów, substancji działających redukująco wymagają środków specjalnych, które muszą być dobierane indywidualnie. Zależnie od czasu kontaktu wody ze żwirem i składu chemicznego wody mogą, wiązać się niewielkie ilości CO2. Należy od czasu do czasu sprawdzać wysokość warstwy, a w razie ubytków uzupełniać.

HYDROLIT-Mn jest to specjalny materiał filtracyjny. Składa on się z porowatego, reagującego lekko zasadowo ziarna podstawowego i naniesionej warstwy katalitycznej z uwodnionego tlenku manganu.
HYDROLIT-Mn jest stosowany w otwartych i zamkniętych układach filtrów pospiesznych od odmanganiania i odżelaziania wód studziennych, źródlanych i powierzchniowych. Warunkiem należytego odmanganienia za pomocą materiału HYDROLIT-Mn jest dostateczny czas kontaktu. Substancje zawiesinowe powinny być uprzednio usunięte przez filtrację, w celu uniknięcia zatykania czynnej powierzchni HYDROLIT’u-Mn. Kompleksowo związany mangan oraz obecność koloidów i/lub substancji działających redukująco (siarkowodór (H2S), jony amonowe (NH4+), jony azotynowe (N02+)) wymagają środków specjalnych, które muszą być ustalone indywidualnie. W przypadku wód o dużej zawartości dwutlenku węgla konieczne jest wstępne odkwaszenie.

HYDROANTRACYT H jest to specjalny materiał filtracyjny wytworzony w procesie termicznej obróbki węgla przeznaczony do uzdatniania wody. Jest materiałem porowatym, odpornym na ścieranie. HYDROANTRACYT H jest stosowany przeważnie w filtracji wielowarstwowej, np. jako górna warstwa w układzie dwuwarstwowym. Można go również stosować w układach jednowarstwowych. HYDROANTRACYT H jest stosowany w otwartych i zamkniętych układach przy:
· filtracji mętnych wód studziennych, źródlanych i powierzchniowych
· filtracji w połączeniu z chemicznym i/lub biologicznym i/lub katalitycznym odżelazianiem i odmanganianiem
· filtracji wody po flokulacji
· filtracji wody zdekarbonizowanej za wymiennikiem
· filtracji wody obiegowej (woda chłodnicza, użytkowa w przemyśle)
· filtracji wody basenowej
· filtracji po mechaniczno - biologicznej obróbce
· jako górna warstwa w filtrach zawierających dolna, aktywną chemicznie warstwę.

Zalety HYDROANTRACYTU H: małe zapotrzebowanie na wodę płuczącą, długi czas filtracji pomiędzy płukaniami, możliwa praca przy dużych prędkościach przepływu, małe opory przepływu, filtracja wgłębna, co daje możliwość dużych obciążeń i polepszenie walorów użytkowych złoża, polepszenie jakości filtracji przy stosowaniu w układach wielowarstwowych z dolną warstwą o niskiej ziarnistości.

 

O firmie

rok założenia 1997

Firma Hydro-Śląsk zajmuje się kompleksowym uzdatnieniem wody: począwszy od szczegółowego opracowania technologii, poprzez projektowanie i produkcję urządzeń o najwyższej jakości, po realizację obiektu stacji uzdatniania wody: montaż oraz rozruch.
więcej o nas ...

Referencje

nasi Klienci

Obsługujemy firmy i instytucje, nasi Klienci to m.in.: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Warszawa, Polska Akademia Nauk - Kraków, Instytut Sadownictwa - Kraków, Szpital Wojewódzki - Kielce, Wodociągi - Głuchołazy, Zakład Komunalny - Wrocław, Labolatoria Natury - Łódź, i in.
więcej referencji ...

Kopiowanie treści i zdjęć przedstawionych produktów jest zabronione i chronione przez prawo. Użyte znaki towarowe należą do odpowiednich podmiotów.
Copyright © Hydro-Śląsk / Filtry.net.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.