nasza oferta dla przemysłu i firm

Przemysłowe zmiękczacze wody,
również do zastosowań domowych.


Filtry dla przemysłu i  labolatoriów

Jedną z naszych propozycji jest urządzenie chroniące instalacje przed osadami związków wapnia i magnezu (tzw. kamień, zarastanie instalcji wodnej), po którym woda nie zmienia składu fizyko-chemicznego i zachowuje własności wody pitnej.

W naszej propozycji mamy dwa typy urządzeń:

1.Sterowane automatyczną głowicą produkcji USA Firmy "Autotrol" regenerowaną czasowo TYP HS-CH/...

2.Sterowane automatyczną głowicą produkcji USA Firmy "Autotrol" regenerowaną objętościowo TYP HS -O/.... urządzenie bardzo ekonomiczne w kosztach eksploatacji

Wykonanie: Seryjnie produkowane i dostarczane przez firmy polskie i zagraniczne urządzenia do zmiękczania wody wykonane są z tworzyw sztucznych, odpornych na korozję. Zbiorniki ciśnieniowe stacji (Structural) wykonane są z tworzywa poliestrowego Gfk wzmocnionego włóknem szklanym i żywicą, epoksydowa. Dostarczane są, wraz z certyfikatami UDT próby ciśnieniowej. ( 10 -16 bar)

Ciśnienie robocze: Najniższe ciśnienie przed stacją, podczas pracy (przy przepływie nominalnym) powinno wynosić 2 bary. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 6 barów.

Temperatura robocza: Temperatura ta powinna zawierać się w przedziale od 10 - 45 °C (optymalnie 15 - 25 °C). Dla temperatury w zakresie do 60 °C możemy dostarczyć stację w wykonaniu specjalnym.

Jakość wody surowej: Max. zawartość żelaza i manganu 0,3 mg/I, oleju 0,1 mg/l, bez zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych, utlenialność wobec KMnO4<5 mg/l. Zalecamy przed zmiękczaczem filtracje wstępną -wkładyi 50 - 80 mikrom.

Jakość wody zmiękczonej: Standardowo resztkowa twardość całkowita wynosi 0,1 °n. Resztkowa twardość 0,056 °n osiągniemy przy zmiękczaniu wód stosunkowo miękkich, lub z zastosowaniem żywicy typ MARATHON C o właściwościach lepszych (o ok. 8%) od żywicy HCRs. Dla wartości niższych od 0,056 °n należy stosować dodatkowy zmiękczacz buforowy.

Przepływ: Maksymalny dopuszczalny przepływ w m3/h przez urządzenie jest ograniczony charakterystycznym obciążeniem hydraulicznym żywicy wynoszącym 40 l/h wody zmiękczonej na 1 litr żywicy jonowymiennej oraz max. całkowitymi stratami ciśnienia na urządzeniu 1,5 bara. Najczęściej pierwsze ograniczenie daje mniejsze wartości, stąd całkowite opory przepływu wody przez urządzenie przy max. przepływie można przyjąć 1,2 - 1,5 bara. Urządzenie może pracować z dowolnie mniejszą, od maksymalnej, wydajnością. Ważne tutaj jest zachowanie minimalnego ciśnienia na zasilaniu.

Dla małych kotłowni, węzłów cieplnych, domów jednorodzinnych. Kompaktowa budowa, niewielkie gabaryty. Sterowane czasowo lub objętościowo.

Urządzenie wykonane jest w formie prostopadłościennego zbiornika z tworzywa sztucznego przykrytego pokrywą. Zwarta budowa całości zapewnia oszczędność miejsca zabudowy, a wszystkie elementy składowe zmiękczalni mieszczą się wewnątrz zbiornika. Elementy składowe zmiękczalni stanowi przede wszystkim zbiornik ciśnieniowy z żywicą, jonowymienną, wyposażony w centralny zawór sterujący typu 412 z przyłączami gwintowanymi. Zawór ten sterowany jest czasowo zegarowym, siedmiodniowym, sterownikiem ET7O (dotyczy typów K0 - K5) lub objętościowo sterownikiem mikroprocesorowym MMP10.

Zmiękczalnie tego typu wyróżniają się następującymi właściwościami technicznymi: regeneracja przeciwprądowa (3 fazy). wysokie stężenie solanki regeneracyjnej długi czas kontaktu solanki z jonitem duża zdolność jonowymienna, również przy regeneracji oszczędnej mała strata ciśnienia wielkość pojemnika zapewnia zmagazynowanie zapasu soli na 5 regeneracji.