Nasza oferta dla domu

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków.

  • Home
  • /
  • Nasza oferta : System biologicznej oczyszczalni ścieków.

Aktualne promocje

• Oferujemy w atrakcyjnych cenach zmiękczacze wody typu HSOB/46/L
• Nowe, niższe ceny na zakup filtrów laboratoryjnych - bezprądowych destylarek wody

Skontaktuj się z nami, oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Masz pytania ?

Jeśli masz wątpliwości co do produktu, który będzie spełniał Twoje potrzeby w zakresie poprawy jakości wody pitnej lub przemysłowej skontaktuj się z nami. Możesz również zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami w dziale: Pytań i odpowiedzi.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków - w zgodzie z naturą,
z dofinansowaniem.

Przeznaczenie biologicznej oczyszczalni ścieków.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków typu AT 6 - AT 50 służą do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych z domów jednorodzinnych, osiedli, restauracji, szkół, obiektów rekreacyjnych, zakładów produkcyjnych. Domowe oczyszczalnie ścieków mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie jedynym rozwiązaniem jest szambo lub nie opłacalne, bądź nie możliwe jest podłączenie do kanalizacji. Można je montować w obiektach już istniejących jak również w nowopowstających. Oczyszczalnie typu AT to najnowsza generacja oczyszczalni biologiczno-mechanicznych spełniających najbardziej rygorystyczne normy Unii Europejskiej.

Oferujmy profesjonalne przydomowe oczyszczalnie ścieków, typu AT 6 do AT 12. Istnieje możliwość zwrotu części inwestycji za pośrednictwem dofinansowania z UE. Zapraszamy Państwa do kontatu z nami w celu ustalenia szczegółów. Poniżej dokładna specyfikacja proponowanego przez nas produktu.

 

OCZYSZCZALNIE AT 6 - 12
Parametry j.m AT 6 AT 8 AT 10 AT 12
RLM osoby 4 6 8 10
Średnica m 1,35 1,35 1,75 1,75
Wysokość całkowita m 1,80 2,20 2,00 2,20
Wysokość wlotu m 1,30 1,70 1,50 1,70
Wysokość wylotu m 1,15 1,50 1,25 1,50
Pojemność m 1,80 2,14 3,00 3,60
Moc dmuchawy W 50 60 80 100

 

Zalety oczyszczalni typu AT

Budowa oczyszczalni ścieków. Otwarty zbiornik biologicznej oczyszczalni ścieków.
Kliknij na obrazek, aby go powiększyć.
Budowa oczyszczalni ścieków. Otwarty zbiornik biologicznej oczyszczalni ścieków.

 

Do zalet oczyszczalni typu AT należą między innymi:
- wysoka jakość oczyszczania
- niskie koszty inwestycji oraz małe koszty eksploatacji
- prosty i łatwy montaż, niewielkie wymiary
- bezgłośne i bezzapachowe działanie
- długi czas użytkowania, prostota obsługi
- możliwość odzyskania i ponowne zużycie wody

Efektywność oczyszczani przekracza 97% (druga klasa czystości wód). Oczyszczoną wodę odpadową można ponownie wpuścić do powierzchniowych lub podziemnych, zbiorników wodnych, jak również poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać do podlewania zieleni lub (po filtracji) wykorzystywać w toaletach. Odpowiada to wymaganiom rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w spr. warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi.

Wysokie parametry oczyszczania wody.

Dzięki zastosowaniu nowatorskiego rozwiązania opatentowanego na Słowacji oczyszczalnie typu AT posiadają bardzo wysokie parametry w procesie oczyszczania, co obrazuje tabela poniżej.

Parametr Gwarantowana wartość Osiągalna wartość Poziom redukcji
CHZT 75 mg/l 35mg/l 88,10%
BZT 15 mg/l 10 mg/l 97,20%
zawiesina 20 mg/l 15 mg/l 94,00%
N calk 30 mg/l 15 mg/l 61,70%
P calk 6 mg/l 3 mg/l 47,40%

Mechanizm działania biologicznej oczyszczalni ścieków

Schemat działania biologicznej oczyszczalni ścieków.
Kliknij na obrazek, aby go powiększyć.
Schemat działania biologicznej oczyszczalni ścieków.

 

Ścieki dopływają poprzez kosz na skratki do przestrzeni anoksycznej, gdzie dochodzi do biologicznego usuwania azotu oraz są wytwarzane warunki do częściowego usuwania fosforu. W tej części dochodzi również do mechanicznego podczyszczenia dopływających ścieków i rozkładu stałych zanieczyszczeń.Dalej ścieki grawitacyjnie wpływają do napowietrzanej przestrzeni z niskoobciążonym osadem czynnym gdzie dochodzi do biologicznej degradacji organicznych zanieczyszczeń oraz nitryfikacji azotu amonowego.

Powietrze do systemu napowietrzania, który składa się z drobnopęcherzykowych elementów areacyjnych, dostarcza membranowy kompresor umieszczony poza biologicznym reaktorem. Dalszym stopniem oczyszczania jest separacja polegająca na oddzieleniu oczyszczonych ścieków od osadu czynnego, po czym oczyszczone ścieki wypuszcza się do cieku wodnego, gruntu, albo recykluje się, natomiast osad czynny z dna osadnika wtórnego zawraca się do części beztlenowej.

Istnieje możliwość rozbudowy systemu o układ odwodnienia osadu nadmiernego na workownicy. W worku tym osad będzie składowany i anaerobowo stabilizowany.

Schemat działania pokazuje obrazek obok.

Montaż biologicznej oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnię ścieków osadza się do wykopu na betonową płytę fundamentową o grubości 15 cm, tak aby górna granica zbiornika wystawała około 5 cm nad teren. W przypadku potrzeby, albo jeśli tego wymaga dokumentacja projektowa, należy oczyszczalnię ścieków obetonować do określonej wysokości. Oczyszczalnię należy przed samym obsypaniem lub ewentualnie obetonowaniem napełnić wodą aż po krawędź rury odpływowej.

Cennik biologicznej oczyszczalni ścieków

Ceny oferowanych przez nas oczyszczalni kształtują się następująco:
AT 6 - 6.900 zł
AT 8 - 7.900 zł
AT 10 - 11.500 zł
AT 12 - 12.800 zł
Podane ceny są kwotami netto i zależą od kursu Euro.

Współpracujemy z: