O firmie Hydro-Śląsk

Czysta woda dla firm i do domu

  • Home
  • /
  • Nasza oferta : Parę słów o naszej firmie i działalności.

Co to jest uzdatnianie wody?

Woda zanieczyszczona, czyli posiadająca wiele szkodliwych związków lub zbyt wysoką ilość minerałów, powinna być oczyszczana przed trafieniem do naszych kranów. Jej odpowiedni skład jest dobierany na podstawie norm sanitarnych oraz jej finalnego przeznaczenia. Dowiedz się więcej!


Uzdatnianie wody


W przyrodzie woda nigdy nie występuje w postaci czystego H2O. Zwykle jest mieszaniną, która posiada w sobie wiele rozpuszczonych substancji. Mogą one zagrażać naszemu zdrowiu (np. metale ciężkie, bakterie i wirusy) lub znacząco wpłynąć na funkcjonowanie i żywotność naszej armatury (np. żelazo, jony wapnia i magnezu).

Uzdatnianie wody to proces, w którym dzięki zastosowaniu substancji chemicznych oraz innych czynników fizycznych lub mechanicznych, usuwamy z wody ponadnormatywne ilości zanieczyszczeń. W efekcie otrzymujemy wodę dobrej jakości - odpowiednią do spożycia lub innego przeznaczenia.


Najbardziej znanymi metodami uzdatniania wody są:


- odżelazianie

- zmiękczanie - na przykład za pomocą złóż jonowymiennych

- filtrowanie węglowe, mineralne oraz mechaniczne

- dezynfekcja, czyli ozonowanie, chlorowanie lub za pomocą promieni UV

- technologie membranowe na przykład odwrócona osmoza (RO), nanofiltracja, ultrafiltracja

- aeracja, czyli napowietrzanie


Normy wody


Istnieją jasno określone normy wody pitnej w Polsce oraz inne, które dotyczą już konkretnych procesów technologicznych.

Te pierwsze opisuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Natomiast w drugim przypadku, to przedsiębiorstwa samodzielnie określają, jaki skład wody jest potrzebny do zachowania procesu technologicznego.

Wspomniane rozporządzenie, najprościej mówiąc, reguluje standardy dotyczące wody, która trafia do naszych kranów - od wymagania co do jakości i zakresu badań wody, aż po nadzór nad laboratoriami i informowanie konsumentów.


Kliknij tutaj, aby wyświetlić Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi.