Nasza oferta dla firm

Dezynfekcja wody promieniami UV

  • Home
  • /
  • Nasza oferta : Przemysłowe systemy dezynfekcji wody promieniami UV

Aktualne promocje

• Oferujemy w atrakcyjnych cenach zmiękczacze wody typu HSOB/46/L
• Nowe, niższe ceny na zakup filtrów laboratoryjnych - bezprądowych destylarek wody

Skontaktuj się z nami, oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Masz pytania ?

Jeśli masz wątpliwości co do produktu, który będzie spełniał Twoje potrzeby w zakresie poprawy jakości wody pitnej lub przemysłowej skontaktuj się z nami. Możesz również zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami w dziale: Pytań i odpowiedzi.

Przemysłowe systemy dezynfekcji wody promieniami UV

Dezynfekcja wody bez użycia środków chemicznych

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) są to bogate w energię promienie elektromagnetyczne występujące w normalnym widmie promieniowania słonecznego. Do dezynfekcji wody w technologii UV / promieniami UV wykorzystywany jest bakteriobójczy zakres UVC (200-280 nm), a w nim zwłaszcza promieniowanie o długości fali 254 nm. Przy tej długości fali występuje maksimum absorpcyjne mikroorganizmów, z czego wynika ich działanie bakteriobójcze.

Metoda. Dezynfekcja wody promieniami UV czyli promieniami ultrafioletowymi jest procesem czysto fizycznym i odbywa się metoda ciągłą (przelotową) w komorze promiennikowej. Drobnoustroje, jak bakterie, wirusy, drożdże itd., poddawane efektywnemu naświetlaniu promieniami UVC ulegają w ciągu kilku sekund dezaktywacji. To znaczy, że w komórkach (DNA, RNA) wyzwalane są reakcje fotochemiczne, które hamują niezbędne do życia procesy i w ten sposób unieszkodliwiają drobnoustroje. Dlatego dla skutecznej dezynfekcji miarodajna jest redukcyjnie równoważna dawka napromienienia. Pod tym pojęciem rozumie się określoną w napromienianej przestrzeni za pomocą biodozymetru, uśrednioną mikrobójczą dawkę napromienienia.

Korzyści wynikające ze stosowania urządzeń do dezynfekcji za pomocą promieni (UV) ultrafioletowych: - niepotrzebne jest dodawanie chemikaliów - nie ma zanieczyszczania środowiska - woda zachowuje swój naturalny smak i zapach - nie są wytwarzane zagrażające zdrowiu produkty uboczne - nie ma problemu z korozją - niepotrzebne są zbiorniki reakcyjne ani wtórne pompy - dezaktywacja drobnoustrojów następuje w ciągu niewielu sekund - jest to technika, która sprawdziła się tysiące razy - proces wymaga niewielu czynności konserwacyjnych a jego obsługa jest łatwa - koszty eksploatacyjne są niskie - jest maksymalnie bezpieczny w eksploatacji - dzięki systemowi modułowemu daje się łatwo dostosować do danych warunków.

Przegląd urządzeń VISA działających wg TECHNOLOGII UV.

Wszystkie urządzenia wykorzystywane do dezynfekcji wody promieniami UV charakteryzuje nadzwyczaj duża zdolność dezynfekcyjna rozmieszczonych koncentrycznie względem centrycznie wewnętrznych promienników przy bardzo zwartej budowie. Zoptymalizowany pod względem hydraulicznym układ 3-komorowy zapewnia efektywne kierowanie przepływu i optymalną geometrię napromieniania również przy zmiennych natężeniach przepływu. Wszystkie obliczeniowo ustalone dane dotyczące skuteczności i wydajności procesu potwierdzone zostały w praktyce przez ścisłe badania mikrobiologiczne i to również w końcowym okresie użytkowania promienników.

Urządzenia VISA wg TECHNOLOGII UV są wykonane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi europejskimi przepisami, normami i wytycznymi.

Zastosowanie, użytkownicy: - zakłady uzdatniania wody - indywidualni odbiorcy - zakłady przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, itp.

Seria VISA-T obejmuje przepływy od 10-750 m3/h na komorę promienników. Poprzez równoległe łączenie komór promienników można zwiększać maksymalny przepływ.

Seria VISA-TM dotyczy wartości przepływów w przedziałach 0,1-7 m3/h; 7 m3/h - 14 m3/h; 14 m3/h - 21 m3/h.

Seria TSD/TLD jest najprostszą jednopromiennikową serią dot. urządzeń dla przepływu od 0,1 m3/h do 7 m3/h.

Współpracujemy z: