Nasza oferta dla firm

Urządzenia odwróconej osmozy w laboratorium

  • Home
  • /
  • Nasza oferta : Urządzenia odwróconej osmozy w laboratorium

Aktualne promocje

• Oferujemy w atrakcyjnych cenach zmiękczacze wody typu HSOB/46/L
• Nowe, niższe ceny na zakup filtrów laboratoryjnych - bezprądowych destylarek wody

Skontaktuj się z nami, oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Masz pytania ?

Jeśli masz wątpliwości co do produktu, który będzie spełniał Twoje potrzeby w zakresie poprawy jakości wody pitnej lub przemysłowej skontaktuj się z nami. Możesz również zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami w dziale: Pytań i odpowiedzi.

Typoszereg urządzeń odwróconej osmozy w zastosowaniu laboratoryjnym

Idealna woda do celów laboratoryjnych

Odwrócona osmoza jest naturalnym procesem, którego istotą jest oddzielenie cząsteczek wody od rozpuszczonych w niej substancji. Sercem systemu jest membrana TFC - poliamidowa cienkowarstwowa, połączona z filtrami wstępnego oczyszczania (z włókniny polipropylenowej oraz węgla aktywnego). System pozwala uzyskać wodę pozbawiona zanieczyszczeń takich jak metale ciężkie, bakterie, wirusy, jony. Jest to filtr absolutny o najmniejszej znanej porowatości, nie wymaga regeneracji. Ostatnim etapem oczyszczania jest kolumna jonowymienna pozwalająca uzyskać ultra czystą wodę.

Urządzenia odwróconej osmozy to woda osmotyczna idealna do celów laboratoryjnych:
-prosty, wypróbowany sposób oczyszczania wody
-specjalnie skonstruowane zespoły membran dla uzyskania najwyższej efektywności odsalania
-ultra czysta woda o najwyższych parametrach organoleptycznych
- dostępne są trzy wersje w zależności od jakości uzyskanej wody: 1 klasyczna RO-PRO produkująca wodę o konduktywności poniżej 0,5 mikroS/cm, pozbawioną związków organicznych 2 bakteriologiczna RO-PRO+ produkująca wodę o konduktywności poniżej 0,5 mikroS/cm, pozbawioną związków organicznych i bakterii (woda podwójnie destylowana na szkle kwarcowym) 3 profesional RO-PROExtra produkująca wodę o konduktywności poniżej 0,09 mikroS/cm, pozbawioną związków organicznych i bakterii (woda podwójnie destylowana na szkle kwarcowym)
-ultra czysta woda o najwyższych parametrach bakteriologicznych (woda podwójnie destylowana na szkle kwarcowym) - opcja
-brak zasilania elektrycznego -woda stosowana do analiz AAS i HPLC
-prosta obsługa i niezawodność działania
-komponenty posiadają atest PZH oraz dopuszczenie UDT
-pozytywna opinia Zakładu Chemii i Biochemii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
-w porównaniu z destylacją i redestylacją kilkakrotna obniżka kosztów
-nieograniczona ilość uzyskiwanej wody
-gwarancja 10 lat, zapasowe części gratis w ciągu dwóch lat
-odpowiednio zaprojektowana całość, pozwala na powiększenie wydajności głównego zespołu, poprzez dołączenie dodatkowych elementów membranowych. Nie trzeba kupować w całości nowego aparatu RO, aby zwiększyć swoją "produkcję" czystej wody.

typ
jakość wody
wydajność
RO- PRO3
< 0,5 mikroS/cm+/-1%FS
3dm3/h
RO- PRO6 6dm3/h
RO- PRO10 10dm3/h
RO- PRO15 15dm3/h
RO- PRO20 20dm3/h
RO- PRO25 25dm3/h
RO- PRO30 30dm3/h
RO- PRO40 40dm3/h
RO- PRO50 50dm3/h
RO- PRO70 70dm3/h
RO- PRO80 80dm3/h
RO- PRO100-1200 100-1200dm3/h

 

Typy i wydajności dostępnej linii produktów odwróconej osmozy dla celów laboratoryjnych. Istnieje możliwość przeprojektowania i dostosowania urządzeń do indywidualnych potrzeb Klienta.

Współpracujemy z: