Nasza oferta dla firm

Oczyszczanie ścieków pogalwanicznych

  • Home
  • /
  • Nasza oferta : Przemysłowe oczyszczanie ścieków pogalwanicznych

Aktualne promocje

• Oferujemy w atrakcyjnych cenach zmiękczacze wody typu HSOB/46/L
• Nowe, niższe ceny na zakup filtrów laboratoryjnych - bezprądowych destylarek wody

Skontaktuj się z nami, oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Masz pytania ?

Jeśli masz wątpliwości co do produktu, który będzie spełniał Twoje potrzeby w zakresie poprawy jakości wody pitnej lub przemysłowej skontaktuj się z nami. Możesz również zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami w dziale: Pytań i odpowiedzi.

Urządzenia demineralizacyjne w oczyszczaniu ścieków pogalwanicznych

Skuteczne uzdatnianie, demineralizacja i przetwarzanie ścieków pogalwanicznych

Oferujemy technologie jonowymienne w procesach uzdatniania i demineralizacji wody, przetwarzania ścieków galwanicznych zawierających matale ciężkie, cjanki w celu odzyskania zawartych w nich związków chemicznych oraz radykalnego obniżenia zużycia wody w systemie płuczek.

Zastosowanie naszych urządzeń obniża zużycie wody do 80%.

Stosowane złoża należą do czołowych producentów żywic jonowymiennych Purolite lub Amberlite. Kolumny dejonizacyjne wykonane są z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, odporne na ciśnienie do 8 atm. Urządzenia demineralizacyjne mogą być stosowane do oczyszczania ścieków galwanicznych (wybór technologii zależy od procesów, kąpieli stosowanych w galwanizerni):

urządzenia do oczyszczania ścieków pogalwanicznych

1. Oczyszczanie kwaśnych ścieków zawierających Cu+2, lub Ni+2, lub Cr+3, lub Zn+2, składających się z trzech kolumn jonowymiennych; w skład zestawu wchodzi konduktometr progowy do pomiaru jakości wody oraz pompa do obiegu zamkniętego.

2. Oczyszczanie ścieków chromowych Cr+6 i Cr+3 , lub cynkowych alkalicznych, lub cyjankowych składających się z czterech kolumn jonowymiennych; w skład zestawu wchodzi również konduktometr progowy do pomiaru jakości wody oraz pompa do obiegu zamkniętego.

Proces regeneracji. Czas, po którym należy przeprowadzić regenerację kolumn zależy od objętości kąpieli galwanicznej oraz płuczki . Dla objętości kąpieli galwanicznej około 1,5-2 m3 oraz płuczki 1,5-2 m3 średnio regeneracja jest przeprowadzana co 1-2 miesiące w zależności od wynoszonych elementów z kąpieli. Urządzenia mogą być regenerowane manualnie przy nadzorze pracownika lub automatycznie. Czas regeneracji około 2-3 godzin jednego zestawu. Po skończonej regeneracji uzyskujemy około 30-50 litrów ścieków, które możemy utylizować lub nawrócić do procesów galwanicznych. W ten sposób możemy uzyskać obieg zamknięty występujących metali ciążkich w kąpielach galwanicznych.

Korzyści z zastosowania urządzeń demineralizacyjnych do oczyszczania ścieków pogalwanicznych: - ograniczenie zużycia wody do 80% - woda krąży w obiegu zamkniętym - radykalne obniżenie lub zlikwidowanie ścieków - poprawa jakości wyrobów - woda zdemineralizowana w płuczkach

Współpracujemy z: