Nasza oferta dla firm

Urządzenia odwróconej osmozy w przemyśle

  • Home
  • /
  • Nasza oferta : Systemy odwróconej osmozy dużych wydajności

Aktualne promocje

• Oferujemy w atrakcyjnych cenach zmiękczacze wody typu HSOB/46/L
• Nowe, niższe ceny na zakup filtrów laboratoryjnych - bezprądowych destylarek wody

Skontaktuj się z nami, oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Masz pytania ?

Jeśli masz wątpliwości co do produktu, który będzie spełniał Twoje potrzeby w zakresie poprawy jakości wody pitnej lub przemysłowej skontaktuj się z nami. Możesz również zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami w dziale: Pytań i odpowiedzi.

Urządzenia odwróconej osmozy w przemyśle

Ścienne urządzenia do odwróconej osmozy

Ścienne urządzenia do odwróconej osmozy mają, wydajność od 15 do 200 l/h odmineralizowanej wody. Odpowiada to wydajności dobowej od ok. 360 do 4.800 litrów odmineralizowanej wody (permeatu). Maksymalna zawartość soli w wodzie surowej wynosi dla wykonania normalnego 500 ppm; mogą być dostarczane wykonania specjalne dla wody surowej o zawartościach soli powyżej 500 ppm.

Dzięki zwartej budowie, urządzenia ścienne nadają się zwłaszcza do przestrzennie ograniczonych przypadków zastosowania, jak np. w laboratoriach, kuchniach (żywienia zbiorowego), myjniach samochodowych i in. Przejrzysty montaż naścienny zapewnia przy małym zapotrzebowaniu miejsca łatwą i poręczną obsługę.

Mikroprocesorowy układ sterowania zapewnia całkowicie automatyczną pracę poprzez stałą, kontrolę przewodności, minimalnego ciśnienia wlotowego oraz przez zależne od zapotrzebowania włączanie i wyłączanie.

Systemy odwróconej osmozy HS-RO to:

- prosty, wypróbowany sposób oczyszczania wody
- specjalnie skonstruowane zespoły membran dla uzyskania najwyższej efektywności odsalania
- ultra czysta woda o najwyższych parametrach organoleptycznych i bakteriologicznych
- nieograniczona ilość uzyskiwanej wody
- maksymalnie ciche pompy minimalizujące hałas
- ekonomiczne sterowanie przepływem za pomocą wmontowanych zaworów regulacyjnych, umożliwiających kontrolę strumienia wody uzdatnionej (permeatu) i recyrkulacji
- obudowy membran wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają lata niezawodnego działania
- łatwa kontrola ustawienia strumienia permeatu i odrzutu za pomocą wmontowanych przepływomierzy
- zajmująca mało miejsca konstrukcja ramy nośnej
- prosta obsługa i niezawodność działania
- odpowiednio zaprojektowana całość, pozwala na powiększenie wydajności głównego zespołu, poprzez dołączenie dodatkowych elementów membranowych. Nie trzeba kupować w całości nowego aparatu RO, aby zwiększyć swoją "produkcję" czystej wody.

Stojakowe urządzenia do odwróconej osmozy

Stojakowe urządzenia do odwróconej osmozy mają wydajność od 220 do 1.000 l/h odmineralizowanej wody. Odpowiada to wydajności dobowej od niecałych 5,3 m3 do 24 m3 odmineralizowanej wody (permeatu).

Standardowe urządzenia szeregu TW nadają się do wód surowych o zawartości soli do ok. 500 ppm; wykonania specjalne typu BW do wody surowej o zawartości soli powyżej 500 ppm można otrzymać na żądanie. Do wody słonawej (2.000 do 8.000 ppm) dostarczone mogą być urządzenia RO o ciśnieniach roboczych do 40 barów; do odsalania wody morskiej o zawartości soli do 45.000 ppm - duże urządzenia ramowe o ciśnieniach roboczych do 66 barów. Mikroprocesorowy układ sterowania zapewnia całkowicie automatyczną pracę przy stałej kontroli przewodności (minimalnego) ciśnienia dolotowego oraz zależnym od zapotrzebowania włączaniu i wyłączaniu.

Ramowe urządzenia do odwróconej osmozy

Ramowe urządzenia do odwróconej osmozy mają wydajność od 1.500 do 45.000 l/h zdemineralizowanej wody. Odpowiada to wydajności dobowej od 36 m3 do 1.080 m3 zdemineralizowanej wody (większe instalacje na żądanie).

Standardowe urządzenia nadają się do wód surowych o zawartościach soli do ok. 1.000 ppm. Dla wody słonawej (1000 ppm do 8.000 ppm) dostarczane są urządzenia o ciśnieniu do 40 barów, do odsalania wody morskiej o zawartości soli do 45.000 ppm - o ciśnieniu do 66 barów. Mikroprocesorowy układ sterowania zapewnia całkowicie automatyczną pracę przez ciągłą kontrolę przewodności, (minimalnego) ciśnienia na dolocie oraz możliwość sterowania przez czujniki poziomu w zbiornikach wody zapasowej.

Współpracujemy z: